რას გვთხოვს ევროპა? – იხილეთ რეკომენდაციები ვრცლად

394
წაკითხვა/ნახვა
IMG.GE

გთავაზობთ ევროკომისიის მიერ, საქართველოს შესახებ მიღებულ რეკომენდაციას, რაც გულისხმობს ამ ეტაპზე ევროპული პერსპექტივის მიცემას და შემდგომში, უკვე კანდიდატის სტატუსს იმ შემთხვევაში, თუ ქვეყანა დააკმაყოფილებს ყველა იმ მოთხოვნას, რასაც ევროკომისია აყენებს.

წარმოგიდგენთ რედკომენდაციის ქართლენოვან ვერსიას.

დამოუკიდებლობის მომენტიდან საქართველომ ნათლად გამოხატა თავისი ევროპული მისწრაფებები. ეს ევროპული ამბიცია შეტანილია საქართველოს კონსტიტუციაში და მას მხარს უჭერს ქართველი ხალხი (ქართველების 83% ეთანხმება ევროკავშირში გაწევრიანებას [1] ) და მთელი პოლიტიკური სპექტრი. ეს იყო მამოძრავებელი ძალა ევროპულ ღირებულებებსა და სტანდარტებზე დაფუძნებული რიგი ძირითადი რეფორმებისთვის. საქართველოს ერთგულება ევროპულ გზაზე წინსვლისკენ ხაზგასმული იყო მთავრობის თავდაპირველი განზრახვით, რომ განაცხადი 2024 წელს წარედგინა.

განაცხადი წევრობისთვის

ამ მოსაზრებაში კომისია აფასებს საქართველოს განაცხადს მისი შესაძლებლობების საფუძველზე, დააკმაყოფილოს ევროპული საბჭოს მიერ 1993 წელს კოპენჰაგენში და ასევე 1995 წელს მადრიდში დადგენილ კრიტერიუმებზე, განსაკუთრებით ქვეყნის ადმინისტრაციულ შესაძლებლობებთან დაკავშირებით. მოსაზრება ასევე ითვალისწინებს საქართველოს ძალისხმევას ასოცირების შეთანხმებით (AA) და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცით (DCFTA) ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაში. კომისია შემდგომ ეტაპზე შეაფასებს საქართველოს გაწევრიანების გავლენას ევროკავშირის პოლიტიკის სფეროებზე.

ზოგადად, რაც შეეხება პოლიტიკურ კრიტერიუმებს , საქართველოს აქვს საფუძველი იმ ინსტიტუტების სტაბილურობის მისაღწევად, რომლებიც უზრუნველყოფენ დემოკრატიას, კანონის უზენაესობას, ადამიანის უფლებებს და უმცირესობათა პატივისცემასა და დაცვას, მაშინაც კი, თუ ბოლო დროს განვითარებულმა მოვლენებმა შეარყია ქვეყნის პროგრესი.

რაც შეეხება ეკონომიკურ კრიტერიუმებს , საქართველომ მიაღწია მაკროეკონომიკური სტაბილურობის კარგ ხარისხს ჯანსაღი ეკონომიკური პოლიტიკისა და ხელსაყრელი ბიზნეს გარემოს გამო. მისი საბაზრო ეკონომიკის ფუნქციონირების გასაუმჯობესებლად საჭიროა შემდგომი რეფორმები და ინვესტიციები გრძელვადიანი ინკლუზიური ზრდისა და გარე კონკურენტუნარიანობის უზრუნველსაყოფად.

იმისათვის, რომ გააძლიეროს ქვეყნის შესაძლებლობები ევროკავშირში კონკურენციის ზეწოლასთან გამკლავების მიზნით, საქართველომ უნდა გააძლიეროს თავისი ადამიანური კაპიტალი (განსაკუთრებით განათლების რეფორმის გზით), რათა უზრუნველყოს უნარები შრომის ბაზარზე და ინოვაციური, გააძლიეროს ფიზიკური ინფრასტრუქტურა განახლებადი ენერგიის გამომუშავების ჩათვლით. და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა, ასევე გლობალური ღირებულების ჯაჭვებზე წვდომა.

რაც შეეხება წევრობით ვალდებულებების შესრულების შესაძლებლობებს , საქართველო 2016 წლიდან მუშაობს ევროკავშირ-საქართველოს ასოცირების შეთანხმების, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (AA/DFCTA) ჩათვლით, იმპლემენტაციაზე. ეს შეთანხმებები უკვე მოიცავს ევროკავშირის კანონმდებლობის უპრეცედენტო მოცულობას . საქართველო თანდათან მიუახლოვდა ევროკავშირის კანონმდებლობის მნიშვნელოვან ელემენტებს მრავალი თავში. მას აქვს განხორციელების საერთო პოზიტიური გამოცდილება, მაშინ როცა ზოგიერთ სექტორში ქვეყანა უფრო დაწინაურებულია, ვიდრე სხვებში. მთლიანობაში საქართველომ შექმნა მყარი საფუძველი შემდგომი გათანაბრებისთვის. 

დასკვნები და რეკომენდაციები

ამიტომ კომისია რეკომენდაციას უწევს საბჭოს, რომ საქართველოს მიეცეს პერსპექტივა გახდეს ევროკავშირის წევრი.

კომისია რეკომენდაციას უწევს, რომ საქართველოს მიენიჭოს კანდიდატის სტატუსი მას შემდეგ, რაც დასახული იქნება შემდეგი პრიორიტეტები:

პოლიტიკური პოლარიზაციის საკითხის მოგვარება 19 აპრილის შეთანხმების სულისკვეთებით პოლიტიკურ პარტიებს შორის თანამშრომლობის უზრუნველყოფის გზით; უზრუნველყოს ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტის სრული ფუნქციონირება, მათი დამოუკიდებელი და ეფექტური ანგარიშვალდებულების გაძლიერება, ასევე მათი დემოკრატიული ზედამხედველობის ფუნქციები; საარჩევნო ჩარჩოს შემდგომი გაუმჯობესება, ეუთო/ODIHR-ის და ევროპის საბჭოს/ვენეციის კომისიის მიერ გამოვლენილი ყველა ხარვეზის აღმოფხვრა ამ პროცესებში.

მიიღოს და განახორციელოს გამჭვირვალე და ეფექტური სასამართლო რეფორმის სტრატეგია და 2021 წლის შემდგომი სამოქმედო გეგმა, რომელიც დაფუძნებულია ფართო, ინკლუზიურ და მრავალპარტიულ საკონსულტაციო პროცესზე; უზრუნველყოს სასამართლო სისტემა, რომელიც იქნება სრულად და ჭეშმარიტად დამოუკიდებელი, ანგარიშვალდებული და მიუკერძოებელი მთელი სასამართლო ინსტიტუციური ჯაჭვის განმავლობაში, ასევე უფლებამოსილებების დანაწილების უზრუნველსაყოფად; კერძოდ, უზრუნველყოს ყველა სასამართლო და პროკურატურის, განსაკუთრებით უზენაესი სასამართლოს სათანადო ფუნქციონირება და მთლიანობა, აღმოფხვრას გამოვლენილი ხარვეზები ყველა დონეზე, მათ შორის მოსამართლეთა და გენერალური პროკურორის დანიშვნისას.

განახორციელოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საფუძვლიანი რეფორმა და დანიშნოს უმაღლესი საბჭოს დარჩენილი წევრები. ყველა ეს ღონისძიება სრულად უნდა შეესაბამებოდეს ევროპულ სტანდარტებს და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს.

გააძლიეროს მისი ანტიკორუფციული სააგენტოს დამოუკიდებლობა, რომელიც აერთიანებს ყველა ძირითად ანტიკორუფციულ ფუნქციას, განსაკუთრებით მაღალი დონის კორუფციული შემთხვევების მკაცრი განხილვის მიზნით; ახალი სპეციალური საგამოძიებო სამსახურისა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის აღჭურვა მათი მანდატის შესაბამისი რესურსებით და მათი ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა;

განახორციელოს „დეოლიგარქიზაციის“ ვალდებულება ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში დასაკუთრებული ინტერესების გადაჭარბებული გავლენის აღმოფხვრის გზით;

გააძლიეროს ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა საფრთხის დეტალური შეფასებების საფუძველზე, განსაკუთრებით მკაცრი გამოძიების, სისხლისსამართლებრივი დევნისა და სისხლისსამართლებრივი დევნისა და მსჯავრდებების სანდო გამოცდის უზრუნველყოფის გზით; გარანტირებულად გაუწიოს სამართალდამცავი ორგანოების ანგარიშვალდებულებას და ზედამხედველობას.

განახორციელოს უფრო ძლიერი ძალისხმევა თავისუფალი, პროფესიონალური, პლურალისტური და დამოუკიდებელი მედიის გარემოს უზრუნველსაყოფად, განსაკუთრებით იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მედიის მფლობელების წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის პროცედურები შეესაბამებოდეს უმაღლეს საკანონმდებლო სტანდარტებს.

სწრაფი ნაბიჯები გადადგას მოწყვლადი ჯგუფების ადამიანის უფლებების დაცვის გასაძლიერებლად, მათ შორის, ძალადობის დამნაშავეებისა და წამქეზებელთა სასამართლოს უფრო ეფექტურად წარდგენით;

განსაკუთრებით გენდერული თანასწორობის გაძლიერებისა და ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის ძალისხმევის კონსოლიდაცია;

უზრუნველყოს სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ყველა დონეზე;

მიიღონ კანონმდებლობა, რათა საქართველოს სასამართლოებმა განხილვისას პროაქტიულად გაითვალისწინონ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები;

ახალი სახალხო დამცველის (ომბუდსმენის) წარდგენის პროცესში უპირატესობა დამოუკიდებელ პირს მიენიჭოს და ეს პროცესი გამჭვირვალედ წარიმართოს; უზრუნველყოს ოფისის ეფექტური ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა.

კომისია მონიტორინგს გაუწევს საქართველოს პროგრესს ამ პრიორიტეტების გადასაჭრელად და 2022 წლის ბოლოსთვის მოახსენებს მათ.

გაწევრიანების პროცესი რჩება დადგენილ კრიტერიუმებსა და პირობებზე დაყრდნობით . ეს საშუალებას აძლევს ნებისმიერ ქვეყანას, რომელიც პროცესშია, მიაღწიოს წინსვლას საკუთარი დამსახურების საფუძველზე, მაგრამ ასევე ნიშნავს, რომ ევროკავშირისკენ ნაბიჯები შეიძლება შეიცვალოს, თუ ძირითადი პირობები აღარ დაკმაყოფილდება.

ვადები / ძირითადი თარიღები

2022 წლის 3 მარტს საქართველომ წარადგინა განაცხადი ევროკავშირში გაწევრიანებაზე. განცხადება უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიული ომის კონტექსტში იქნა წარდგენილი. 2022 წლის 7 მარტს ევროკავშირის საბჭომ სთხოვა კომისიას წარმოედგინა თავისი აზრი ამ განცხადებასთან დაკავშირებით.

 ევროკავშირის სახელმწიფოთა და მთავრობების მეთაურებმა ეს გადაწყვეტილება ვერსალში გამართულ არაფორმალურ ლიდერთა შეხვედრაზე მხარი დაუჭირეს [2] . საქართველომ მიიღო კითხვარები 2022 წლის 11 აპრილს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ კრიტერიუმებზე და 19 აპრილს ევროკავშირის კანონმდებლობის თავებზე, რაზეც საქართველომ გასცა პასუხი 2  და 10 მაისს.”- ვკითხულობთ ევროკომისიის ოფიციალურ ვებ გვერდზე გამოქვეყნებულ რეკომენდაციაში.

ორიგინალი ტექსტი იხილეთ ამ ბმულზე:

გააკეთეთ კომენტარი
შემოთავაზება - შეიძინე ხელით შექმნილი ქართული ჩანთა, დარეკე: 555 39 94 95 IMG.GE